LT
Futbolo klubas "Savanoris"
Tautiška giesmė aplink pasaulį
Aš prisimenu, kodėl esame laisvi!
Select sport
Mes klausome radijo stotį RS2!
Senovinės technikos klubas "Klasika"
Šiaulių raj. Savivaldybė dalinai remia projektą "Futbolo plėtra Šiaulių rajone 2019  metais"
Meanzhaar Barbershop
UAB "Autogedas"
Šiaulių Apskrities Futbolo Federacija
SK "Stop"
Šiaulių Futbolo Akademija
Artėjančios rungtynės
2020-07-08 19:30 Gytarių stadionas
LFF 3 lygos čempionatas
Futbolo klubas "Savanoris" : "ŠSPC Radviliškis"
„Futbolo plėtra Šiaulių rajone 2019 metais"

 

 

                                                                                                Šiaulių rajono savivaldybės administracijos

                                                                                                direktoriaus 2019 m. balandžio 2 d.

                                                                                                įsakymo Nr. A- 407 priedas

 

ŠIAULIŲ RAJONO SPORTO KLUBŲ, ASOCIACIJŲ IR ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS IR JIEMS ĮGYVENDINTI SKIRIAMŲ LĖŠŲ DYDIS

Pareiškėjo pavadinimas

Juridinių asmenų registro kodas

Projekto pavadinimas

Skirta (Eur)

Kuršėnų miesto futbolo klubas „Venta"

145789131

Kuršėnų miesto futbolo klubo „Venta" dalyvavimas SAFF III lygos pirmenybėse

3 000

Futbolo klubas „Savanoris"

302078538

„Futbolo plėtra Šiaulių rajone 2019 metais"

400

 

 

 

                                                                                                 Šiaulių rajono savivaldybės kūno

                                                                                                 kultūros    ir sporto veiklos projektų rėmimo

                                                                                                 tvarkos aprašo 5 priedas

 

VŠĮ Futbolo klubas „Savanoris"

PROJEKTO „FUTBOLO PLĖTRA ŠIAULIŲ RAJONE 2019 METAIS"

 

VEIKLOS ATASKAITA

 

 

1. BENDRA INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ

 

Projekto įgyvendinimo vieta

Šiaulių raj. Raizgių km.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis

Nuo  2019 m. sausio 1d. iki 

2019 m. gruodžio 1 d.

Bendras projekto dalyvių skaičius

600

 

2. PROJEKTO SANTRAUKA

 

 2.1. Projekto santrauka

(Pateikite trumpą projekto aprašymą, nurodydami projekto vietą, pobūdį, temą, tikslus, trukmę, dalyvių tikslinę grupę ir skaičių, įvertinkite planuotų veiklų įgyvendinimą, taikytus metodus.)

Projekto vykdymo metu  Raizgių, Aukštelkės, Bubių, Pailių, Gilvyčių, Sauginių,  Kairių  bendruomenėse bus pravedamos futbolo varžybos (čempionatai) įvairioms amžiaus grupėms. Laukiama, kad  18-35 metų grupėje dalyvaus apie 300 dalyvių, virš 35 metų amžiaus grupėje  apie 130 dalyvių. Geriausiems sportininkams bus sudaryta papildomą galimybė rengtis ir atstovauti klubui (30 sportininkų) Lietuvos futbolo federacijos futbolo čempionatuose ir turnyruose, bei Šiaulių futbolo lygos 35+ čempionate (20 sportininkų).

 

3. PROJEKTO TURINYS

 

3.1. Projekto tikslas, uždaviniai, veiklos ir rezultatai

(Įvertinkite tikslo ir uždavinių įgyvendinimą, apibendrinkite  projekto pasiekimus (nurodykite konkrečius ir išmatuojamus pasiektus  rezultatus). Nurodykite, kuo reali įgyvendinta veikla skyrėsi nuo paraiškoje numatytos.)

1. Dalyvauta Lietuvos futbolo federacijos III lygos čempionate, užimta 10 vieta;

2. Suorganizuotas ir pravestas XIII  salės futbolo turnyras, užimta 7 vieta.

3. Dalyvauta Lietuvos futbolo federacijos ŠAFF salės futbolo  čempionate, užimta 6 vieta.

4. Suorganizuotas ir pravestas Aukštelkės bendruomenės futbolo turnyras „Sveika Vasara", užimta 2 vieta.

5. Suorganizuotas ir pravestas Šiaulių rajono „Aukštelkė cup" 8x8 futbolo čempionatas, užimta 3 vieta

6. Suorganizuota ir pravesta Šiaulių futbolo lyga (nuo 35 metų), 5x5 užimta 4 vieta, 8x8 užimta 4 vieta.

7. Internetinėje žiniasklaidoje paskelbta 14 straipsnių.

 

3.2. Projekto rezultatai, poveikis ir tęstinumas

(Paaiškinkite, kam dar, be tiesioginių projekto dalyvių, šis projektas buvo naudingas, poveikį vietos bendruomenei, kokia plėtra ir ilgalaikis poveikis numatomi šiam projektui, žvelgiant iš ilgalaikės perspektyvos, ar / kaip planuojate tęsti šį projektą.)

1. Pakeltas klubo futbolininkų meistriškumo lygis;

2. Dalyvauta  futbolo federacijos čempionatuose;

3. Suorganizuoti ir pravesti keturi  futbolo turnyrai.

4. Sudarytos sąlygos vyresniems (nuo 35 metų) žaidėjams pasivaržyti aikštelėje.

Projekto vykdymo metu   dalyvaudami Lietuvos futbolo federacijos čempionatuose ir turnyruose klubo futbolininkai pakėlė meistriškumą į aukštesnį lygį. Skatinant masiškumą  organizuotas rajono futbolo  8x8 čempionatas, bei vykdytas vyresnių futbolininkų  (nuo 35 metų) 5x5 ir 8x8 čempionatas. Tuo budu pasiektas toks futbolo vystymas rajone, kuris apėmė beveik  visas rajono gyventojų amžiaus grupes.

 

 

3.3. Projekto informacijos sklaida

(Aprašykite, kaip užtikrinote projekto matomumą.)

Projekto informacinė sklaida buvo vykdoma klubo internėtinėje svetainėje www.fksavanoris.lt, Šiaulių apskrities futbolo federacijos tinklapyje www.saff.lt, Radios stoties RS2 eteryje, Šiaulių TV ir Splius TV bei Šiaulių, Panevežio ir Telšių apskrities žiniasklaidos priemonėse.

 

3.4. Papildoma informacija

(Pateikite papildomos informacijos, pastabų, rekomendacijų, kurios galėtų padėti kitoms organizacijoms / grupėms įgyvendinant panašaus pobūdžio projektus, aprašykite specifines kliūtis bei problemas, su kuriomis susidūrėte įgyvendindami projektą.)

Nėra

 

PRIDEDAMA: XIII salės futbolo turnyro nuostatus ir turnyrinę lentelę,  LFF ŠAFF  salės futbolo pirmenybių lentelę, LFF III lygos turnyrinę lentelę, Šiaulių rajono „Aukštelkė cup" 8x8 futbolo čempionato nuostatus ir  turnyrinę lentelę,  Šiaulių futbolo lygos 5x5, 8x8 turnyrines lenteles.

 

 

Pareiškėjo vadovas            ____________________                                  Dalius Einoris________ 

A. V.                                   (parašas)                                                            (vardas, pavardė)                          

 

 

Projekto vadovas                ____________________                                Dalius Einoris________

                                                      (parašas)                                           (vardas, pavardė)